Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V247- Set 5 đôi vớ GoGo

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
50.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐕𝐨̛́ 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐚̂́𝐦 𝐦𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐚 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐆𝐎𝐆𝐎 𝐝𝐞̂̃ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 đ𝐨̂̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐮̛̃🙀🙀🙀

📣– 𝑀𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑒̉ 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 4 𝑚𝑢̀𝑎

☘️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑉𝑜̛́ 𝑐𝑜̂̉ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎𝑜

☘️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑖̣𝑛 𝑚𝑎̀, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑢̀ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔

☘️– Đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́𝑖 đ𝑜̂̀

💎𝒖̛̣𝑈 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀

✔️– 𝑆𝑒𝑡 𝑇𝑎̂́𝑡 𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑁𝑎𝑚 𝑁𝑢̛̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔.

✔️– 𝑀𝑜̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑛 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̆̀𝑛, đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

✔️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛. Đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛.

✔️– 𝑉𝑎̉𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 4 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 , 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀𝑢.

✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛.
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟒𝟕
Giá sỉ:50.000đ
SV :30.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V247- Set 5 đôi vớ GoGo

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng