Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V291- Bánh thiếc vuông 2 tầng KOFAT - BÁNH QUY KẸP KEM 4 VỊ 1008G

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
339.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🌸𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐐𝐔𝐘 𝐂𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄𝐒 𝐌𝐄̀𝐎 𝐓𝐇𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐨𝐟𝐚𝐭 🥹🥹🥹

📣➖𝐻𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡𝑢́𝑖 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑇𝑒̂́𝑡. 

💎➖𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑌𝑎𝑟𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

😍➖𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑒̀𝑜 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑇𝑎̀𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛, 𝑡ℎ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀.

🎉𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑢̛́𝑡 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑥𝑢̛𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 , 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑢̉ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑜̛𝑖, 𝑛𝑔𝑜𝑛 , 𝑏𝑜̂̉ , 𝑙𝑎̣𝑖 𝑟𝑒̉, đ𝑢̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑒̀ 👌👌

👌🎉𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑜́𝑐 đ𝑜̉ 𝑐ℎ𝑜́𝑖 𝑙𝑜̣𝑖, 𝑚𝑒̀𝑜 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑎̀𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑝ℎ𝑢́ 𝑞𝑢𝑦́.

🎉𝑀𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̛́ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̂́𝑐 , 𝑚𝑢𝑎 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 , 𝑠𝑒̂́𝑝 ℎ𝑎𝑦 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ đ𝑒̣𝑝, 👌🎀🎉𝑚𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑒̂́𝑡 đ𝑎̃𝑖 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣ 𝑞𝑢𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑎̣ 🎀🎀
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟗𝟐-𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐯𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝟏 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 600g
Giá sỉ:229.000đ
SV :205.000đ
☘️𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟮𝟵1-𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝘃𝘂𝗼̂𝗻𝗴 𝟮 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 -4 vị 1008g
Giá sỉ:339.000đ
SV :305.000đ
🥹𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟮𝟵𝟯-𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝗰 𝘁𝗿𝗼̀𝗻 𝟮 𝘁𝗮̂̀𝗻𝗴 620g
Giá sỉ:299.000đ
SV :265.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V291- Bánh thiếc vuông 2 tầng KOFAT - BÁNH QUY KẸP KEM 4 VỊ 1008G

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng