Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V328- Bánh Butter Cookies 340g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
179.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐁𝐔𝐓𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄𝐒 340G📣📣📣

🌈𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝐷𝑎𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛. 

🍑𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑏𝑜̛ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 ℎ𝑜̣̂𝑝 340g 

✔️- 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑟𝑢̣𝑚, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑏𝑜̛, 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ

✔️𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑏𝑜̛ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔

✔️𝐾ℎ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 340𝑔

✔️𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝐵𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 (𝑐𝑜̣), 𝑏𝑜̛, 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑑𝑢̛̀𝑎, ℎ𝑎̣𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑜̂, 𝑑𝑒𝑥𝑡𝑟𝑜𝑠𝑒, 𝑥𝑖𝑟𝑜, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑖, ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑜̛, 𝑑𝑢̛̀𝑎, 𝑣𝑎𝑛𝑖, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑜 𝑥𝑜̂́𝑝

🆘𝐾ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 

✔️𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑑𝑖̣ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢́𝑎 𝑚𝑖̀, 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑛ℎ

✔️𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 Đ𝑒̂̉ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝

🌈𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑡 𝑐𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀, 𝑛𝑔𝑜̂, 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑛ℎ

😱𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐷𝑎𝑛𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎 (𝐵𝑜̂̀ Đ𝑎̀𝑜 𝑁ℎ𝑎)
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟐8
Giá sỉ:179.000đ
SV :153.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V328- Bánh Butter Cookies 340g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng