Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V329- Bánh Chocolate Chip Cookies nâu nơ 454g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
219.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐏 𝐂𝐎𝐎𝐊𝐈𝐄𝐒 𝐍𝐀̂𝐔 𝐍𝐎̛ 𝟒𝟓𝟒𝐠🌈🌈🌈🌈

🌸𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑟𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝐾ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑙𝑒̂̃ 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑚𝑒̂́𝑛.

🌸𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̀𝑛𝑔, ℎ𝑜̣̂𝑖 ℎ𝑜̣𝑝 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑜𝑟𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛.

🌸𝑀𝑢̀𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑜̛ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑢𝑎 𝑡𝑎𝑛 đ𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̛𝑛 đ𝑜́𝑖.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟐𝟗
Giá sỉ:219.000đ
SV :193.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V329- Bánh Chocolate Chip Cookies nâu nơ 454g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng