Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V351- Kẹo Socola Kpokaht 500g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 460710844717
Còn hàng
129.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐓𝐢́𝐦 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐩𝐨𝐤𝐚𝐡𝐭 𝐍𝐠𝐚 𝟓𝟎𝟎𝐠😻😻😻

🍬🍬🍬 𝐾𝐸̣𝑂 𝑇𝐼́𝑀 𝐶𝑈̉𝐴 𝑁𝐺𝐴 𝐴̆𝑁 𝑀𝑂̣̂𝑇 𝐿𝐴̂̀𝑁 𝑁𝐻𝑂̛́ 𝑀𝑂̣̂𝑇 Đ𝑂̛̀𝐼 🍬🍬🍬 

❌ 𝐵𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̉ 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 😌😌 𝐵𝑎𝑜 𝑏𝑜̣𝑐 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑥𝑎𝑦 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 ℎ𝑜𝑎̀ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛 

😝😝😝𝑄𝑈𝐴́ 𝑇𝑈𝑌𝐸̣̂𝑇 𝑉𝑂̛̀𝐼 𝐿𝑈𝑂̂𝑁 𝐴̣ - Đ𝐸̂́𝑁 𝑁𝐺𝒖̛̣𝑂̛̀𝐼 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐻𝐼́𝐶𝐻 𝐴̆𝑁 𝐾𝐸̣𝑂 😇 𝐶𝑈̃𝑁𝐺 𝑃𝐻𝐴̉𝐼 𝑇𝐻𝑂̂́𝑇 𝐿𝐸̂𝑁            " 𝑆𝐴𝑂 𝐾𝐸̣𝑂 𝑁𝐴̀𝑌 𝑁𝐺𝑂𝑁 𝑇𝐻𝐸̂́ "

💁‍♀️ 𝐿𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑘𝑒̣𝑜 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̂𝑛 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑁𝑔𝑎 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̣𝑜,𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛.

💁‍♀️ 𝐾𝑒̣𝑜 𝑘𝑝𝑜𝑘𝑎ℎ𝑡 𝑁𝑔𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛,𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑎́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑖́𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑒̉ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̣𝑜.

💁‍♀️ 𝐾𝑒̣𝑜 𝑡𝑖́𝑚 𝑁𝑔𝑎 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜́𝑡, đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑒̣𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑒𝑚 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑘𝑒̣𝑜 𝑇𝑖́𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑙𝑢𝑜̂𝑛. 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̣𝑜 𝑡𝑖́𝑚 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑜́𝑖 1𝑘𝑔.                    💸 𝑔𝑜́𝑖 500𝑔𝑟 

🍑- 𝑋𝑈𝐴̂́𝑇 𝑋𝑈̛́: 𝑁𝑔𝑎

🍑- 𝐻𝑆𝐷: 12 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟓𝟏
Giá sỉ:129.000đ
SV :103.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V351- Kẹo Socola Kpokaht 500g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng