Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V352- Bánh thiếc tròn Gold thái Imperial 200g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
69.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐂 𝐓𝐑𝐎̀𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐓𝐇𝐀́𝐈 𝐈𝐌𝐏𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋 𝟐𝟎𝟎𝐆🍑🍑🍑🍑

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑒̂́𝑡  𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑜̛ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑦. 𝑇ℎ𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂ ℎ𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑎̆́𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑙𝑜̂𝑖 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑖.

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜̛, 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑏𝑜̂̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛.

✔️- 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔, 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑎 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖.

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑔𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑦 𝑇𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟓𝟐
Giá sỉ:69.000đ
SV :53.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V352- Bánh thiếc tròn Gold thái Imperial 200g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng