Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V365- Kẹo hạnh nhân Ivan Opexobuyu 400g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
149.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🎄🎄🎄 𝐊𝐞̣𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐈𝐯𝐚𝐧 𝐍𝐠𝐚 𝟒𝟎𝟎𝐠🍑🍑🍑🍑

🍬 𝐾𝑒̣𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝐼𝑣𝑎𝑛 𝑁𝑔𝑎 – 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛

🍬 𝑆𝑢̛̣ 𝑑𝑖̣𝑢 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑢̀𝑖, 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 đ𝑒𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎̆𝑛. 

🍬 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑑𝑖̣𝑢 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑎̆𝑚 đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑖 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑘𝑒̣𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

🍬 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎̆𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑚𝑎̃𝑖, 𝑎̆𝑛 𝑚𝑎̃𝑖 𝑖́ 😋

👉 𝐾𝑒̣𝑜 𝑖𝑣𝑎𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑎 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̀ 𝑏𝑎̂̀𝑢, 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ.

👉 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̃𝑜 ℎ𝑜̀𝑎 đ𝑜̛𝑛, 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑎́𝑢 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ,ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝.

👉 𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.

🌹 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 1 𝑔𝑜́𝑖 400𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟔𝟓
Giá sỉ:149.000đ
SV :135.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V365- Kẹo hạnh nhân Ivan Opexobuyu 400g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng