Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB55 - Túi vớ gấu đủ màu 10 đôi

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP012316
Còn hàng
59.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐚̂́𝐭 𝐆𝐚̂́𝐮 𝐗𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̉ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐒𝐄𝐓 𝟏𝟎 Đ𝐎̂𝐈 𝐂𝐎́ 𝐓𝐔́𝐈 𝐙𝐈𝐏 Đ𝐔̛̣𝐍𝐆🐻‍❄️🐻‍❄️
📣𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀 
✔️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜̂̉ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛
✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 
✔️𝑆𝑖𝑧𝑒: 𝐹𝑟𝑒𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒 
✔️𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 
♠Đ𝐴̣̆𝐶 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝑁𝑜̂̉𝐼 𝐵𝐴̣̂𝑇 
✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̉𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎𝑜, 𝑐𝑜 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 4 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 
✔️𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑛 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̆̀𝑛, đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
 ✔️𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 
✔️𝐹𝑜𝑟𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉, 𝑜̂𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛
 ✔️𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑔𝑖𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑒̣̂𝑡, 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜,...
 ✔️𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑢̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑚𝑎́𝑦 
✔️𝑇𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑢̛̃ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑖
✔️𝐶𝑜́ 𝑡𝑢́𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑦 𝑟𝑢́𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑎̂́𝑢 𝑐𝑢𝑡𝑒 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚
♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟓𝟓
𝑮𝒊𝒂́ 𝒔𝒊̉:59.000đ
SV : 36.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB55 - Túi vớ gấu đủ màu 10 đôi

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng