Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC612-Socola Tiramisu 180g MÀU ĐỎ

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
179.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐎𝐂𝐎𝐋𝐀 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐌𝐈𝐒𝐔 𝟏𝟖𝟎𝐆📣📣📣📣📣

🌈𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑑𝑖̣𝑢 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑏𝑢̀𝑖, 𝑔𝑖𝑎̀𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡.

✔️𝐾𝑒̣𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖, 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑠𝑢𝑚 ℎ𝑜̣𝑝 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.

✔️𝐾𝑒̣𝑜 𝑠𝑜̂𝑐𝑜̂𝑙𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑔𝑙𝑢𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑜𝑠ℎ𝑒𝑟.

✔️Đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎.𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ: 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟔𝟏𝟐
Giá sỉ:179.000đ
SV :155.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC612-Socola Tiramisu 180g MÀU ĐỎ

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng