Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC687-Socola Ba lan 190g NƠ VÀNG

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
132.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗦𝗢𝗖𝗢𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗣𝗢 𝗕𝗔 𝗟𝗔𝗡📣📣📣📣📣

🌻🌻🌻 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑉𝑜𝑏𝑟𝑜 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑛𝑜̛ đ𝑒̣𝑝

💦 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝐵𝑎 𝐿𝑎𝑛

💦 𝑄𝑢𝑦 𝑐𝑎́𝑐ℎ: 190𝑔

🍑𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑉𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑜̛̀𝑖 𝑉𝑜𝑏𝑟𝑜. 

✔️- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑙𝑒𝑒, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑡 đ𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖. 

✔️- 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑜́ 1 0 2 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑉𝑜𝑏𝑟𝑜 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗕𝗖𝟲𝟴𝟳-Nơ Vàng
Giá sỉ:149.000đ
SV :125.000đ
☘️𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗕𝗖𝟲𝟴𝟳-Nơ Đỏ
Giá sỉ:149.000đ
SV :125.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC687-Socola Ba lan 190g NƠ VÀNG

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng