Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC836-Socola hershey's 1,58kg 180c - TÚI VÀNG

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 034000215423
Còn hàng
599.000₫ Giá niêm yết: 625.000₫ Tiết kiệm: 26.000₫ so với giá thị trường
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐇𝐄𝐑𝐒𝐇𝐄𝐘’𝐒 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃ (𝟏.𝟓𝟖𝐊𝐠)🌈🌈🌈🌈

😍𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 ℎ𝑜̂̃𝑛 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝐻𝑒𝑟ℎ𝑒𝑦'𝑠 𝑔𝑜́𝑖 1,58𝑘𝑔

✔️𝐵𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜̂-𝑐𝑜̂-𝑙𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑛? 

✔️𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑠𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑠𝑜̂-𝑐𝑜̂-𝑙𝑎 4 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦’𝑠 𝑁𝑢𝑔𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 4 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑖𝑛𝑖: 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦'𝑠 𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦'𝑠 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑟𝑘 𝑀𝑖𝑙𝑑𝑙𝑦 𝑆𝑤𝑒𝑒𝑡 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦 𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑓𝑓𝑙𝑒 & 𝑎𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑, 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦 𝐴𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 1939, 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 4 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦 𝑙𝑢́𝑐 𝑏𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑜̛̀. 

✔️𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦’𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑜̉ 𝑠𝑢̛́𝑐 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́.𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̣̆𝑡, 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎́𝑛ℎ

✔️𝐺𝑜̂̀𝑚 4 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑖̣: 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑘𝑒𝑚 đ𝑎̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑜̣̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑎̆́𝑛𝑔𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑖𝑛𝑖
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟖𝟑𝟔
Giá sỉ:629.000đ
SV :535.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC836-Socola hershey's 1,58kg 180c - TÚI VÀNG

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng