T瓢 v岷 h峄 tr峄

0932 617 567
C貌n h脿ng
Shop b谩n nh峄痭g s岷 ph岷﹎ gi谩 c峄眂 k矛 t峄憈 v脿 c贸 t铆nh c岷h tranh cao so v峄沬 c谩c shop kh谩c, s岷 ph岷﹎ r岷 chi h脿i l貌ng

(D67) KEM BÔI TR峄 TR抹 DOPROCT OINTMENT-8858954804012

Th瓢啤ng hi峄噓: C峄璦 h脿ng Trang Thu M茫 s岷 ph岷﹎: 8858954804012
C貌n h脿ng
85.000鈧
G峄峣 0932 617 567 膽峄 t瓢 v岷 mua h脿ng

饾悡饾惍饾惒虂饾惄 饾悂饾惃虃饾悽 饾悡饾惈饾悽虄 饾悆饾惃饾惄饾惈饾惃饾悳饾惌 饾悡饾悺饾悮虂饾悽 - 饾煆饾煄饾悹 馃嚬馃嚟馃嚬馃嚟馃嚬馃嚟

鉁 Kem b么i tr末 n峄檌, ngo岷, ng峄゛ h岷璾 m么n

鉁 Quy c谩ch 膽贸ng g贸i: Tu媒p 10g

-B么i kem hay 峁玥u峄慶 m峄 l脿 摹i岷 ph谩p 膽i峄乽 峁玶峄 tr末 an 峁玱脿n v脿 h谋峄噓 qu岷 膽瓢峄 nhi峄乽 ng瓢峄漣 tin d霉ng 艍h岷. Trong 膽贸, kem b么i Doproct 摹i岷 quy岷縯 tri峄噒 膽峄 c谩c v岷 膽峄 v峄 h岷璾 m么n bao g峄搈 tr末, ng峄゛ h岷璾 m么n, v岷縯 n峄﹖ h岷璾 m么n, v谋锚m h岷璾 m么n

馃憠 Oxit k岷絤: Ho岷 膽峄檔g nh瓢 m峄檛 ch岷ヅ l脿m kh铆t v霉ng h岷璾 m么n.

Benzocaine: ch岷ヅ g芒y t锚 c峄 b峄, 膽瓢峄 s峄 d峄g 膽峄 摹i岷 茖au, ng峄゛ v脿 c岷 gi谩c n贸ng b峄弉g b岷眓g c谩ch ng膬艈 ch岷穘 s峄 truy峄乶 c谩c xung 牛h岷 k谋nh.

Doproct Th谩i Lan ch峄゛: 5 mg acetat, 200 mg Zn oxit v脿 10 mg benzocaine.

Cho t峄 1-2 gi峄峵 v脿o 峄憂g h岷璾 m么n, b么i 膽峄乽 v霉ng h岷璾 m么n.B么i m峄梚 ng脿y 2 l岷 s谩ng v脿 t峄慽.

Xem th锚m Thu g峄峮
N峄檌 dung t霉y ch峄塶h vi岷縯 峄 膽芒y

膼谩nh gi谩 (D67) KEM B脭I TR峄 TR抹 DOPROCT OINTMENT-8858954804012

Danh m峄
Danh s谩ch so s谩nh

Gi峄 h脿ng