Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V285- Chăn kèm gối #Heo hồng

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10362
Còn hàng
199.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐡𝐚̆𝐧 𝐆𝐨̂́𝐢 𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐨̉ 𝐃𝐞̂̃ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐢 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐃𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 / 𝐗𝐞 𝐇𝐨̛𝐢 / 𝐊𝐲́ 𝐓𝐮́𝐜 𝐗𝐚́🙀🙀🙀

⭐𝑁𝑒̣̂𝑚 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑜̂́𝑖

⭐𝑅𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑖́𝑐ℎ đ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑥𝑒 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑖

⭐ 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑜̂́𝑖, đ𝑒̣̂𝑚, 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̛𝑖, 𝑏𝑢́𝑝 𝑏𝑒̂ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 ℎ𝑜̛𝑛! 𝐿𝑎̀𝑚 𝑎̂́𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑜̂́𝑖Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎̣𝑐, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝

✅𝑇ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛

✅𝐿𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 + đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂̀𝑚

✅𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎̣𝑖

✅ 𝐶𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑖̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎

✅𝑅𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡

✅𝑇ℎ𝑢𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑢𝑜̣̂𝑚 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎

✅𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎𝑖 (𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢)
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟖𝟓
Giá sỉ:199.000đ
SV :172.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V285- Chăn kèm gối #Heo hồng

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng