Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB72-Bộ hộp 5 chi tiết #Màu Xanh

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
159.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗕𝗼̣̂ 𝟱 𝗛𝗼̣̂𝗽 𝗡𝗵𝘂̛̣𝗮 Đ𝘂̛̣𝗻𝗴 𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗣𝗵𝗮̂̉𝗺 Đ𝗲̂̉ 𝗧𝘂̉ 𝗟𝗮̣𝗻𝗵 𝗕𝗮𝗼 𝗚𝗼̂̀𝗺 𝗥𝗼̂̉ 𝗕𝗲̂𝗻 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗛𝗼̣̂𝗽 𝗞𝗲̀𝗺 𝗡𝗮̆́𝗽 Đ𝗮̣̂𝘆 𝗛𝗼̣̂𝗽 𝗕𝗮̉𝗼 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗧𝗵𝘂̛́𝗰 𝗔̆𝗻🌈🌈🌈
🔮𝑆𝐸́𝑇 5 𝐻𝑂̣̂𝑃 Đ𝑈̛̣𝑁𝐺 Đ𝑂̂̀ 𝑇𝑈̉ 𝐿𝐴̣𝑁𝐻 Đ𝐴 𝑁𝐴̆𝑁𝐺 2 𝐿𝑂̛́𝑃 𝐶𝐴𝑂 𝐶𝐴̂́𝑃 𝐶𝑂́ 𝑁𝐴̆́𝑃 Đ𝐴̣𝑌 Đ𝑈̛̣𝑁𝐺 𝑇𝐻𝑈̛̣𝐶 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀
✔️𝑏𝑜̣̂ 𝑔𝑜̂̀𝑚 2 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̂𝑦 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖
✔️- 𝐵𝑜̣̂ 𝑟𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 2 𝑙𝑜̛́𝑝 , 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑟𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 , 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑆 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑝 , 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 , 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̉ , 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ...𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̂𝑦 𝑘𝑖́𝑛 ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 , 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑛𝑒̂𝑛  𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑎̣
✔️- 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 2𝑖𝑛1 đ𝑎 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜̂̀
✔️- 𝑀𝑎̀𝑢 đ𝑒̣𝑝, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑝, 𝑏𝑒̂̀𝑛 , 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛
✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐:   
✔️  -14.5*11.7*5    
✔️ -18*13.5*9   
✔️ -21.5*16*10   
✔️  -26*18*11.5   
✔️ -29.5*22*12.5
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟐
Giá sỉ:159.000đ
SV :130.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB72-Bộ hộp 5 chi tiết #Màu Xanh

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng