Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(M16) Tông đơ philip QC2018

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP005080
Còn hàng
209.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐀̆𝐍𝐆 Đ𝐎̛ 𝐂𝐀̆́𝐓 𝐓𝐎́𝐂 𝐏𝐇𝐈𝐋𝐈𝐏 𝐐𝐂𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐇𝐀̃𝐍𝐆😻😻😻

🌿 𝑀𝐴́𝑌 𝐾𝐻𝑂̉𝐸 𝐶𝐻𝐴̆́𝐶 𝐶𝐻𝐴̆́𝑁 𝐻𝑂̛𝑁 𝐻𝐴̀𝑁𝐺 𝑇𝐻𝒖̛̣𝑂̛̀𝑁𝐺***====

☘ 2.4𝑉 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛

❤ 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑝𝑖𝑛 𝑠𝑎̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖

❤ 1 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 70 𝑝ℎ𝑢́𝑡

❤ Đ𝑖́𝑛ℎ 𝑘𝑒̀𝑚 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑐 3𝑚𝑚, 6𝑚𝑚, 9𝑚𝑚

❤ 𝑇ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑜̀ 𝑔𝑖̃

❤ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑔𝑜̣𝑛 𝑛ℎ𝑒̣

❤ 𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝

♾Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑢̛𝑎 𝑏𝑒́ 𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜́𝑐 đ𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑜𝑎́𝑖 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑠𝑜̛̣ 𝑠𝑒̣̂𝑡, 𝑞𝑢𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̆́𝑡, đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑖 𝑛𝑎̣𝑛 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑐ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑜́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑜̂́ 𝑏𝑎̀ 𝑚𝑒̣,

🙀- 𝐵𝑜̣̂ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑜̂̀𝑚: 1 𝑇𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̛ 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜́𝑐, 1 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑎́𝑦, 1 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑚𝑎́𝑦, 1 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟- 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̆́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑎́𝑦 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑜́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑦.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐌𝟏𝟔
Giá sỉ:209.000đ
SV :180.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (M16) Tông đơ philip QC2018

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng