Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V115- Cọ môi đầu tròn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
25.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🌈🌈𝐂𝐨̣ 𝐌𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐨̀𝐧 𝐂𝐨̣ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐌𝐨̂𝐢 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐫𝐨̀𝐧 𝐌𝐚̣𝐧𝐡 𝐌𝐞̃ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨̀𝐞

📣𝐶𝑜̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑜̂𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉m .𝐶𝑜̣ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 / 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 2 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 1 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣𝑝

🔱𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 : 

✔️𝐶ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦̀ 𝑣𝑒̂́𝑡, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎, 𝑡𝑎́𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ

✔️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 / 𝑐𝑜̣ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑒 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑚𝑢̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑚,

✔Đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑜̣ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑜𝑛 đ𝑒̂̀𝑢, 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟏𝟏𝟓
Giá sỉ:25.000đ
SV :15.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V115- Cọ môi đầu tròn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng