Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V127- Khay mứt sừng huơu 2 tầng

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10292
Còn hàng
189.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

😍𝐾𝐻𝐴𝑌 𝑀𝑈̛́𝑇 𝑇𝐸̂́𝑇 𝐻𝐼̀𝑁𝐻 𝐿𝑈̣𝐶 𝐺𝐼𝐴́𝐶 2 𝑇𝐴̂̀𝑁𝐺 𝑆𝑈̛̀𝑁𝐺 𝐻𝑈̛𝑂̛𝑈 𝑉𝐴̀𝑁𝐺 𝑃𝐻𝑂𝑁𝐺 𝐶𝐴́𝐶𝐻 𝐻𝐼𝐸̣̂𝑁 Đ𝐴̣𝐼 𝐶𝐻𝐴̂𝑈 𝐴̂𝑈😍

-𝐾ℎ𝑎𝑦 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 2 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 4 ℎ𝑢̃ 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̃ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 1, 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑝 đ𝑎̣̂𝑦 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑚𝑢̛́𝑡 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ.
-𝐾ℎ𝑎𝑦 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̛́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑎́𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
-𝑇ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 , đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎́𝑛ℎ, 𝑚𝑢̛́𝑡 , 𝑘𝑒̣𝑜 , ℎ𝑎̣𝑡 𝑑𝑢̛𝑎…
-𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 2 𝑠𝑢̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑢 𝑛𝑎̆́𝑚, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑚𝑢̛́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆𝑡, 𝑡𝑎̣𝑜 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛.
-𝐾ℎ𝑎𝑦 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̛́𝑡 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V127- Khay mứt sừng huơu 2 tầng

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng