Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V234- Kẹp tóc set 2 cái

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10334
Còn hàng
29.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

✨✨𝐆𝐢𝐚́ Đ𝐨̛̃ 𝐊𝐞̣𝐩 𝐓𝐨́𝐜 Đ𝐮𝐨̂𝐢 𝐍𝐠𝐮̛̣𝐚 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐮̛̃📣📣📣

🌈Đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔

✔️𝐶𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑘ℎ𝑜́𝑎 đ𝑢𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑑𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛

✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛: 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑒̣𝑝 𝑚𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑏𝑒́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔.

✔️𝐶𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑝: 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑜̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑏𝑖̣ 𝑔𝑎̃𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̀𝑢.

✔️𝑇𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡: 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑑𝑒̂̃ 𝑚𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒𝑜. 𝐶𝑎́𝑐 𝑟𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡; 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑜́𝑐 đ𝑢𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎̀𝑖.

✔️𝐾𝑒̣𝑝 𝑡𝑜́𝑐 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑒̂̃ ℎ𝑜̣̂𝑖, đ𝑎́𝑚 𝑐𝑢̛𝑜̛́𝑖, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢̀𝑛𝑔, đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑜; đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑜́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑜́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟮𝟯𝟰
Giá sỉ:29.000đ
SV :19.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V234- Kẹp tóc set 2 cái

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng